Competitive College Club 2017-2018
25.08.2017
Fituesit për të qenë anëtarë të CCC për 2017-2018 do të njoftohen më datë 10 shtator. 

The selected members of the 2017/2018 CCC will be notify on September 10.